Home

Återvinna solceller

Återvinning av solceller med El-Kretsen - ECOKRAF

Återvinning idag och framtida projekt • PV Cycle i Frankrike - återvinningsgrad på 96% av kiselceller. • Anläggning i Japan undersöker att undvika kross för separation. • Återvinning av solceller kan bidra till energibesparing på 55%. • Nu enklare att följa solcellsavfall - räknas som eget avfall i statistiken EU-direktiv och svensk lagstiftning gör att producenterna ansvarar för samla in, återvinna och behandla avfall från elektronikprodukter, där solceller ingår. Göteborg energi driver solcellsparken i.. Utbetalning av investeringsstöd för solceller Så ansöker du om elcertifikat och ursprungsgarantier Fördjupning om löpande intäkte

Öresundskraft - Återvinning av solcelle

Återvinning av solceller. Precis som tillverkningen är energikrävande så går det åt mycket energi för att återvinna solceller. Återvinningen kan också ge upphov till miljöskadliga utsläpp om den sker på ett felaktigt sätt, till exempel i länder som saknar lagstiftning för hantering av elektroniskt avfall Tillverkare av solceller avsätter medel till återvinningsorganisationen PV CYCLE, som har till uppgift att samla in och återvinna solceller i Europa. Organisationen är fortfarande under uppbyggnad, med målet att senast år 2020 ska 85 procent av de solceller som tas ur bruk återvinnas Solceller är det vi använder för att framställa solenergin. Som vi precis nämnde så ger solenergi inte ger några koldioxidutsläpp väl i drift, men faktum kvarstår att solcellerna som krävs för att generera solenergi måste tillverkas och transporteras, samt eventuellt underhållas eller återvinnas Tillverkningen av solpaneler är resurs- och energikrävande, och det åtgår även en hel del energi för att återvinna solceller. Återvinningen kan också ge upphov till miljöskadliga utsläpp - knappast i Sverige eller övriga Europa - men särskilt i andra länder som har bristfällig lagstiftning för hantering av elektroniskt avfall

Återvinning är en viktig framtidsfråga: Än så länge är de flesta solceller som tillverkats fortfarande i drift och därför finns det inte så stora mängder uttjänta solceller som blivit till avfall. I Sverige hanteras uttjänta solceller som övrigt elektronikavfall Midsummer AB utvecklar och tillverkar utrustning för tillverkning av CIGS (Copper-Indium-Gallium-Selenium) solceller. På solcellens yta läggs ett elektriskt ledningsgrid av silver. Eftersom silver är en värdefull metall önskar företaget kunna erbjuda kunder som köper tillverkningsmaskinerna en metod för att återta silver fråm tillverksrester tillverkning, transport och drift. För solceller är den ca två till tre år i Sverige. Precis som vid tillverkningen går det åt mycket energi för att återvinna solceller. I Sverige är det vanligast att man lämnar solcellen till återvinning via de kommunala återvinningscentralerna, då vet vi att de hanteras på miljöriktigt sätt

Spaning Bau 2019, spaning på vad som händer inom byggmaterial

Produktionen från solceller under de mörkaste månaderna på vintern är väldigt liten men kompenseras av den höga produktionen på sommaren. Vi har avtal med El-kretsen som hjälper oss med insamling, förbehandling och återvinning av solceller och kringutrustning Vi på Uddevalla Energi tar tacksamt emot det som kan återvinnas, och du som företagare har världens chans att vara med och återvinna så mycket som möjligt. Och det som inte går att återvinna blir till bränsle i vårt kraftvärmeverk. Och det som måste lyftas ur kretsloppet deponerar vi tryggt och säkert på våra godkända deponier

Hur fungerar återvinning av solceller? - PiteEnerg

 1. iumramen och elektronisk övergångsställning som återvinns som elektroniskt avfall. Resten av avfallet går till deponi
 2. Återvinning av silver från CIGS-solceller. Projektet syftar till att ta fram och verifiera en metod för återvinning av silver från tillverkningsrester av CIGS-solceller och skrotade CIGS-solceller. Midsummer AB utvecklar och tillverkar utrustning för tillverkning av CIGS.
 3. Optimerade solpaneler. Vi erbjuder solpaneler som monteras med så kallade optimerare, som gör att solpanelerna kan producera solel effektivt också när delar av anläggningen skuggas. Återvinning av solpaneler. Sedan 2012 är solpaneler inkluderade i producentansvaret för elutrustning och batterier

Angående: Återvinning av solceller Skriftligt svar Den snabba utvecklingen av solcellsmarknaden de senaste åren har visat att det finns ett behov av en hållbar metod för att kassera solcellsmoduler när de har nått slutet på sin livscykel

Trots storsatsning på solceller - Sverige saknar specifik

 1. Tillverkare av solpaneler avsätter medel till återvinningsorganisationen PV CYCLE som har till uppgift att samla in och återvinna solpaneler i Europa. Organisationen är fortfarande under uppbyggnad, med målet att senast år 2020 ska 85 procent av de solpaneler som tas ur bruk återvinnas. Läs mer om våra solceller här
 2. Återvinning av solpaneler 2020-08-26. Internt zoommöte om producentansvaret och vad vi skulle kunna göra för att få till ett generellt ansvarsfullt omhändertagande av solpaneler och andra elektroniska komponenter i solcellsanläggningar. 26 augusti, kl. 9.00-10.00 och klicka in dig här via zoom
 3. Hur kan era solceller kallas miljövänliga om de inte går att återvinna? Vi har avtal med El-kretsen som hjälper oss med insamling, förbehandling och återvinning av solceller och kringutrustning. Vi har även 30 års produktgaranti på våra solcellsmoduler,.
 4. Kan man återvinna solceller? 19 08, 2017. 0; 0; En stor del av en solcellspanel kan återvinnas. Share it on: Kontakta Oss. Telefon: 0703 - 17 77 99 Pär Råghall. E-post: [email protected] Uppsala Solenergiprojekt är en del av Svenska Energiprojekt AB Org.nr: 559115-4686
 5. Många solcellsleverantörer ingår i PV Cykle, en global organisation som arbetar med återvinning av solceller. I Sverige är det din närmaste återvinningsstation som gäller. Solceller ökar snabbt i Sverige Solens energi engagerar och lockar många att dels producera sin egen el, dels kunna ta kontroll över sin egen energikostnad

Under måndagen den 10 maj hölls det andra tillfället av solturnén 2021, om avfallshanteringen och andrahandsmarknaden av solceller. Det var runt 40 deltagande under webbinariet och vi fick under detta tillfället lyssna till tre olika kunskapsgivande och intressanta föreläsningar Återvinning av gamla bilbatterier i solceller: Miljö tvåfer kan återvinna blybatterier för att göra solceller 2021-06-04 Detta kan vara en klassisk win-win-lösning: Ett system som föreslagits av forskare vid MIT återvinner material från kasserade bilbatterier - en potentiell källa till blyförorening - till nya, långvariga solpaneler som ger utsläppsfri kraft Solel är miljövänligt, det vill säga att den ger mycket liten miljöpåverkan, det går åt lite energi för att tillverka solcellsmodulerna i förhållande till den energi som erhålls under deras livslängd och det går att återvinna modulerna. Återbetalningen för energi och resursanvändningen ligger på ca 2 år I Falu kommun återvinns nästan 100% av allt avfall. Det gör oss till en av Sveriges bästa kommuner på återvinning. Men vi behöver din insats och alla måste hjälpas åt

Solcellers miljöpåverkan - Energimyndighete

Läs mer om bidragen som gör det extra förmånligt att skaffa solceller. 5. Om jag vill ha solpaneler - hur gör jag? Fortum säljer och installerar solcellspaneler i hela Sverige. Är du intresserad av Fortums solpaneler börjar du med att göra en intresseanmälan Avfall och återvinning Visa undermeny; Fjärrvärme Visa undermeny; Vatten och avlopp Visa undermeny; Elnät Dölj undermeny. Mätning av din elanvändning Visa undermeny; Producera egen el med solceller - för företag; Ny prismodell för elnätet; Priser och avtal Visa undermeny; Elanslutning Visa undermeny; Strömavbrott via sms och e-pos

Ökad återvinning av kritiska material 2021, Maj av David L. Chandler, Massachusetts Institute of Technology Detta kan vara en klassisk win-win-lösning: Ett system som föreslås av forskare vid MIT återvinner material från kasserade bilbatterier - en potentiell källa till blyföroreningar - till nya, långvariga solpaneler som ger utsläppsfri kraft Lämna grovavfall, farligt avfall eller elavfall på återvinningscentralen. På Verkmästarevägen 20 hittar du återvinningscentralen Håjum. Det är hit du ska åka om du som privatperson i Trollhättan behöver bli av med grovavfall, farligt avfall eller ditt elavfall Vi hjälper företag och kommuner i regionen med återvinning. Det gör vi för att minska avfallsmängderna och minska avfallshanteringens miljöpåverkan. Genom vår behandlingstjänst för avfall ser vi till att så långt som möjligt tillgodose regionens behov av att behandla brännbart avfall som inte är lämpligt för återanvändning eller materialåtervinning

Solceller har länge varit ett lovande alternativ för elproduktion, men har hittills begränsats av kostnader och effektivitet. För större installationer har man för några år sedan kunnat nå samma pris som för det rörliga elpriset och sedan 2002 har solcellsinstallationerna fördubblats för varje år som gått. Det är framförallt kostnaden som har minskat Ladda energi med solceller februari 1, 2016; Återvinning och sortering under jul december 21, 2015; Vad är biogas? november 27, 2015; Så återvinner du din värmepump oktober 22, 2015; Vad används avfallet till? september 24, 2015; Vem bär ansvaret för avfallshanteringen? augusti 24, 2015; Vi måste bli bättre på källsortering juli 18.

Frågor om solceller Naturskyddsföreninge

Så sorterar du på återvinningscentralen Håjum. I början av maj öppnades den nya infarten till återvinningscentralen som ligger ungefär 150 meter innan den tidigare infarten, vid Returen-huset på Verkmästarevägen Med Vattenfall sänker du din el- och värmekostnad. Här hittar du snabbt rätt elavtal, köper luftvärmepump, solceller och energismarta lösningar Solel med solceller. Det finns i huvudsak två typer av solceller; tunnfilm och kristallina kiselceller. De kristallina delas i sin tur in i monokristallina och polykristallina solceller. För rätt kvalitet, köp CE-märkta solceller och kontrollera att det finns garanti. För att kunna producera nätansluten solel behövs en växelriktare Skaffa egna solceller på taket eller köp andelar i Karlskrona Solpark och för att göra en hållbar insats - och sänka dina elkostnader. Solen är ständigt förnybar och omvandlingen från solstråle till energi avger inga utsläpp Tillverkare av solpaneler avsätter medel till återvinningsorganisationen PV CYCLE som har till uppgift att samla in och återvinna solpaneler i Europa. Organisationen är fortfarande under uppbyggnad, med målet att senast år 2020 ska 85 procent av de solpaneler som tas ur bruk återvinnas. Läs mer om våra solceller här

Hur påverkar solceller miljön? Enkelt förklarat

Perovskit-solceller är enkla att tillverka och bra på att absorbera ljus. Men forskarteamet på Rise har andra planer. Viktigt att kunna återvinna batterier Sundsvall Energi är det lokala alternativet på energimarknaden och erbjuder el, fjärrvärme, fjärrkyla, energitjänster och återvinning

Solceller är i stort sett underhållsfria och har lång livslängd. Med tiden avtar effekten på dina solpaneler, men eftersom vi använder LG NeOn paneler har du efter 25 år fortfarande kvar 90% av effekten! (standardpaneler ligger på 80 %). En annan fördel är att du som fastighetsägare inte påverkas av höjda elpriser Det kan finnas möjlighet att få ekonomiskt stöd vid investering i solenergi. Solceller. Det har funnits ett stöd för solceller men detta stoppades 7 juli 2020. Det finns förslag om grön ROT istället som, om förslaget går igenom, börjar gälla den 1 januari 2021. Solfångare. I dagsläget finns inget bidragsstöd att söka Solenergi poducerar både värme och el till ditt hus. Jämför priser & kvalitet på solenergi. Beställ upp till 4 offerter - helt kostnadsfritt på GreenMatch Lönsamt med solel? Generellt är solel lönsamt men det varierar mellan olika solcellsanläggningar. Normalt sett ansluts solceller till elnätet. Då kan överskott matas ut. Elnätsbolagen i Lerums kommun ger betalt för utmatad el. De flesta elhandelsbolag ger också betalt för utmatad el

Solenergins miljöpåverkan → Hur påverkar solceller miljön

38512777-lawn-mowers-are-standing-on-the-lawn-in-the

Solceller i Trollhättan. Solen strålar in med omkring 1000 kWh per kvadratmeter och år i Trollhättan. Med solceller kan delar av den energin förädlas till elektricitet. Verkningsgraden för en solcellsanläggning varierar, men en anläggning på 10 m2 ger omkring 1500 kWh i årlig produktion av egen el Att installera solceller, solpaneler och solfångare kan vara en bygglovspliktig åtgärd. 1 augusti 2018 infördes undantag från denna lovplikt för en- och tvåbostadshus och andra för andra typer av byggnader. Du behöver inte söka bygglov eller skicka in en anmälan om du uppfyller vissa krav Bra att veta om solceller. Umeå kommun satsar på solel. Sedan 2019 satsar Umeå kommun och flera andra kommuner på att öka kunskapen om solenergi och ger extra stöd till dig som vill sätta upp solceller på ditt tak - allt för att göra din väg till egen elproduktion så enkel som möjligt Ibland kan man vara tvungen att höja huvudsäkringen i sin fastighet på grund av att man installerar solpaneler. Detta innebär en ökad fast månadsavgift. För att undvika detta kan man installera en servissäkring som begränsar maximal produktion innan mätaren och en mätarsäkring som begränsar maximal konsumtion efter mätaren i enlighet med standarden SS 430 01 10 utg

Fakta om solceller - 10 saker du inte visste om solpaneler

Om kemiindustrin - Kemikarriär

Sveriges samtliga fastighetsägare kan sänka energikostnader med motsvarande 3 miljarder kr/år med Evertherm. Ecoclime fick i september 2019 en order om över 2 MSEK för installation av ett system för återvinning av värme i spillvatten. Evertherm är ett dotterbolag inom Ecoclime Group Här öppnas dörren för vätgaslagring av solenergi. SOLENERGI Vårgårda Bostäders uppmärksammade energilösning med solpaneler, vätgas och batterier ska göra sex stycken hyreshus självförsörjande på el och värme. Jan Thorsson berättar för Hållbart samhällsbyggande hur de fått ekonomi i projektet. 12 februari 2020 Ekodesignkrav på solceller - utformningen av kommande EU-regler. Jonas Petterson och Eva-Lotta Lindholm, Energimyndigheten Återvinning av solceller - nuläge och trender. TBA Nästa steg: Upphandla klimateffektiva solceller - utveckling och test av utvärderingskriterier för ökad klimatnytta. Emma Hedman och Ville Gruner, HBV. Anmäla Solpanel Flera solceller som är sammankopp-lade. Wattpeaks (Wp) Solceller mäts i wattpeaks (Wp). En wattpeak indikerar hur mycket energi solceller genererar när det fun-gerar som bäst. U-värde Värmegenomgångskoefficienten (W/m 2 ℃) (U) är en egenskap som anger hur väl en byggnadsdel eller byggnadsmaterial isolerar Produktion av solenergi. Stockholms stad har installerat solceller och solvärmeanläggningar på flera av kommunens fastigheter runt om i staden. Indikatorn visar all el- och värmenergi som producerats i dessa anläggningar. Uppgiftrena sammanställs årligen av Stockholms stads Energicentrum

Solceller & Solel - Vi erbjuder kompletta installationer

Solenergi och solceller Genom att installera solpaneler eller solceller på ditt tak kan du producera din egen värme och el och bli mer självständig samtidigt som du gör en insats för miljön. Solkartan visar solpotentialen för ditt ta Sälj din överskottsproduktion till NordPools timspotpris + 10 öre per kWh*. Hjälp vid leverans och installation. Experthjälp vid frågor kring solceller. Testa ditt tak och få en offert från Otovo. Kontakta Bixias kundservice om du har frågor eller behöver hjälp med att teckna Bixias solcellserbjudande. * Erbjudandet på 10 öre/kWh. Nytt skatteavdrag föreslås för solceller. Det ska bli enklare för privatpersoner att installera solceller och laddstolpar, enligt ett förslag från Centerpartiet. Förslaget innebär att man som privatperson får dra av kostnaderna för installation av så kallad grön teknik, som exempelvis solceller och laddningsstolpar för elbilar.

Frågor och svar om solceller - Jönköping Energ

Aprilice AB Norden Solar. Samil Power, Canadiansolar. 08-533 386 68. 076-310 20 92. Asoluna AB. Kompletta solenergilösningar, solceller, solvärmepaneler. 031-55 22 55. Awimex International AB utsläpp, återvinning, stort medvetande och intresse för miljön, ligger vi långt efter när det gäller solenergi. Detta är anmärkningsvärt då det varken är krångligt eller dyrt. Att producera sin egen el från solceller är faktiskt relativt enkelt och mycket ekonomiskt. Globalt använder vi jordens energikällo Solenergi värmer seniorer. Ett hus för omtanke och omsorg byggs, naturligtvis, med omtanke och omsorg. Kloka materialval, minskat spill och egenproducerad energi minskar miljöavtrycket för Vellinge kommuns nya mörkgröna äldreboende där solenergi är en självklarhet. Elin Lundholm och Christer Persson bland solpanelerna på taket till.

Vilken miljöpåverkan har solenergi & solceller? Svea Sola

Återvinning för produktion av ny isolering sker bara om det är absolut rena fraktioner och varje isoleringstyp för sig. En stor del deponeras. Kläder & Textil Hela och trasiga kläder, textilier, sängkläder, filtar, handdukar, skärp, sjalar, väskor och andra accessoarer, mjukisdjur tas emot i textilinsamlingen på Övreskog Utbyggnaden av solceller i Linköping har varit kraftig de senaste åren. Idag är Linköping den kommun i Sverige med näst flest installerade solceller. Bygglov för solceller. Sedan den 1 augusti 2018 behövs inte bygglov för installation av solpaneler på byggnader i tätbebyggt område Solel - solcellen omvandlar solljuset direkt till elektrisk energi (el). Processen sker tyst utan rörliga delar, utan bränsle och utan att någonting i solcellen förbrukas. Detta är ett miljövänligt sätt att producera sin egen el som inte tar stor plats, kräver minimalt med underhåll och har lång livslängd

Är solpaneler klimatvänliga? - Solkraft Sverig

Polykristallina solceller är uppbyggda av silikon. Att återvinna plast. Sverige och resten av västvärlden återvinner plast på ett effektivt sätt, men fattiga länder saknar i regel de återvinningsanläggningar som krävs för att plast ska kunna återvinnas Om du inte redan visste det så har Sverige stort potential att öka användningen av solenergi! Det svenska folket har blivit mer medvetna o Solpanel återvinning förvandlar tidsbomber till möjligheter! Österrike har naturligtvis visat intresse för solenergi. Nu är den genomsnittliga livslängden försolpanelerär ungefär 20 år, så många anläggningar från början av 2000-talet kommer att nå slutet av livet.Kommer de så småningom att deponeras eller återvinnas Med solceller producerar du din egen el och blir mindre beroende av köpt el, samtidigt som du bidrar till en fosilfri elproduktion och ett mer hållbart energisystem. Överskott som du producerar säljer du enkelt vidare till ditt elbolag. Ansökan om solcellsstöd. Den 7e Juli 2020 var sista dagen att söka statligt stöd för solceller Bättre än vanlig fasad. I slutändan visade det sig att byggnadsintegrerade solceller oftast är ett bättre alternativ jämfört med andra vanliga tak- eller fasadmaterial. I alla fall i det långa loppet. Men det är inte helt lätt att mäta - för att kunna jämföra måste man göra antaganden om vilken smutsigare energi som ersattes

Bostadsrättsföreningen minskade fjärrvärmeförbrukningenVill du bli partner till SamEnergi | Vattenfall

Vilken miljöpåverkan har solceller? - Solar Region Skån

Nya regler för solceller. Bygglovsbefrielse för solenergianläggningar. Den 1 augusti 2018 infördes nya bestämmelser i Plan- och bygglagen angående undantag från krav på bygglov för solceller och solfångare. Bygglovsbefrielsen gäller alla typer av byggnader både inom och utanför detaljplanerat område Man kan återvinna metaller, plast, batterier, simkortet, guld? Man ska inte bara slänga mobilen var som helst det är dåligt för miljön. Man skulle i framtiden t ex skapa solceller på t ex baksidan av telefoner för att få solenergi, solenergi är miljövänlig för solen finns där hel Positiv energi sammanfattar allt vi gör. Det är vår inställning, våra produkter, och vår uppfattning av hur ett energibolag ska vara. Eftersom vi ägs av Uddevalla kommun (och därmed av dig) kan vi lägga all vår energi på dig, på stan och på vår miljö. Därför kan du som kund hos oss vara säker på att få lokalproducerad el, fjärrvärme, fiber och renhållning som gör gott. Köp dina solpaneler här! Vi gillar solenergi & har bra priser på solpaneler & tillbehör. Handla tryggt och enkelt. Nya produkter dagligen

Elcykel - Ellevio KundnyheterMycket att vinna på att återvinna plaströr - svenskbyggtidningLantbruk 43,5 kwp – GermanSolar Sweden AB

I ett forskningsprojekt ska bland annat Scania och den svenska solcellstillverkaren Midsummer nu testa att montera solceller på ett 18 meter långt lastbilssläp kopplad till en dragbil med laddhybriddrivlina. Enligt en förstudie kan lösningen ge en bränslebesparing på 5-10 procent i mellersta Sverige och dubbelt så mycket i Spanien Gotland lämpar sig utmärkt för produktion av solel, då solinstrålningen är lika bra som i södra Tyskland. I dagsläget har Gotland en hög andel intermittent elkraft i systemet vilket försvårar utbyggnad av förnybar elenergi så länge kraftöverföringen till fastlandet är begränsad. Idag är det endast tillåtet att bli mikroproducent på ön, se regler nedan. De som inte. Men en tumregel är att 1 kilowatt solel kräver 7 kvadratmeter i takyta. 1 kilowatt solel kostar, utan bidrag, 15 000 - 20 000 kronor och ger 800 - 1 000 kilowattimmar per år. Läs mer om anläggningsstorlekar på Solelportalen. Vilka bidrag finns att söka? Det finns olika bidrag att söka för installation av solceller Solfångare och solceller på en byggnad kan vara bygglovspliktiga inom detaljplanerat område. Lovplikt gäller om anläggningen innebär att byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial. Lovplikt gäller också om byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt. Från bygglovsplikten finns dock vissa undantag Lagra ditt överskott i Solbanken. Solbanken är en tjänst där du som privatperson kan spara din överskottsel från sommaren till vinterns mörkare dagar, helt utan att behöva investera i dyra batterier. För 25 kronor i månaden kan du som har installerat solceller på ditt tak nu lagra din överskottsproduktion av solel hos Borlänge Energi Sevab sköter insamlingen av hushållsavfall i Strängnäs kommun och erbjuder tjänster för verksamhetsavfall. Här finns information om färgsortering och våra återvinningscentraler Kvitten och Läggesta

 • Ligghall byggsats.
 • Läkarintyg Arbetsförmedlingen.
 • Cyberpunk 2077 trailer.
 • S&P 500 RSI today.
 • Raiffeisen ELBA Börse.
 • Halland fakta.
 • I had 10 riddle.
 • Wirex card fees.
 • Elizya Yemek Odası.
 • Vpb tarief 2021 Belastingdienst.
 • Morgan Stanley Intern LinkedIn.
 • Solcellsföretag Göteborg.
 • Nationella prov åk 9 matte.
 • Picsart png Logo.
 • Mio cannes.
 • Aantal inwoners in Spanje 2021.
 • Van Gogh Museum shop.
 • Fasadrenovering Malmö.
 • Munk Sverige.
 • Zerion investors.
 • Fördelar med statligt ägda företag.
 • Babcock forceps uses.
 • Konto eröffnen mit Startguthaben Österreich.
 • JM trainee lön.
 • IShares NASDAQ 100 UCITS ETF.
 • Peer to peer lending Ethereum.
 • Nasdaq100 live.
 • Aq m tech.
 • Pomp Sovryn.
 • Bitmine Farm.
 • Free Lottery.
 • Vika en ask.
 • Nodal Officer Haryana.
 • IDVY dividend yield.
 • The new investor podcast.
 • Cara withdrawal IQ Option.
 • Gapwaves årsredovisning.
 • Market close FTX.
 • Consumer Price Index usa.
 • Zwembad Company Reviews.
 • No sodium seasoning Reddit.