Home

Kandidatprogram Stockholms universitet

Stochholm bei Amazon

Stockholms universitet är högt rankat och välfungerande. Geovetenskapens hus, där huvuddelen av undervisningen äger rum, och campus Frescati i stort erbjuder en god studiemiljö med GIS-laboratorier och platser för grupparbete och individuella studier Hitta antagningspoäng för alla utbildningar vid Stockholms universitet år 2020. Jämför antagningspoängen mellan de olika terminerna och urvalsgrupperna Programmet Kandidatprogram i Biologi ger dig också en utmärkt grund för att fortsätta dina studier på något av de nio masterprogram inom biologi som ges vid Stockholms universitet. Arbetsmarkna

Stockholms universitet. En utbildning från Stockholms universitet är en merit som skapar goda förutsättningar för arbete och karriär, både nationellt och internationellt. Du kan välja bland över 200 program och 1900 fristående kurser inom humaniora, juridik, lärarutbildning, naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk. Vid.. Stockholms universitet. En utbildning från Stockholms universitet är en merit som skapar goda förutsättningar för arbete och karriär, både nationellt och internationellt. Du kan välja bland över 200 program och 1900 fristående kurser inom humaniora, juridik, lärarutbildning, naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk Stockholms Universitet - Naturvetenskapliga fakulteten. Välkommen till Naturvetenskapliga fakulteten. Somliga går på djupet, andra siktar mot stjärnorna. Att studera naturvetenskap är ett äventyr som bygger vägar till nya världar. Sveriges största naturvetenskapliga fakultet ligger vid Stockholms universitet Antagningspoäng för Kandidatprogram i företagsekonomi vid Stockholms universitet 2020. Hitta antagningspoäng från flera terminer på Antagningspoäng.se

Institutionen för naturgeografi (Stockholms universitet

Kandidatprogram i Global utveckling 180 hp, Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet Kandidatprogram i kulturgeografi med omvärldsanalys 180 hp, Stockholms universitet Klassiska studier, Stockholms universitet Genusvetenskap I 30 hp, Stockholms Universitet Under HT2020 sökte 2183 personer till Kandidatprogram i ekonomi och IT vid Stockholms universitet varav 345 i första hand. Totalt antogs 84 personer i det första urvalet varav 44 var män och 40 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 77 personer varav 41 var män och 35 var kvinnor Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning Stockholms universitet. 3 år Stockholm. Journalistprogrammet Göteborgs Certifierad Journalist Academy Online. Egen takt Stockholm. Fler utbildningar från Stockholms universitet. Psykoterapeutprogrammet, inriktning PDT Stockholms universitet. 3 år Stockholm. Masterprogram i språkvetenskap med. Kandidatprogram i sociologi: Arbetsliv och arbetsmarknad - Stockholms universitet. Här hittar du information om Kandidatprogram i sociologi: Arbetsliv och arbetsmarknad vid Stockholms universitet. Utbildningen är en grund högskoleutbildning på 180hp. Läser du utbildningen har du rätt till studiestöd (CSN)

Stockholm - Stockholm Restposte

Kandidatprogram i företagsekonomi - Stockholms universite

Kandidatprogram i miljövetenskap Stockholms universitet. 3 år Stockholm. Stockholms universitet. 3 år Stockholm. Artiklar Visa fler. Hemkunskap för millennials. Att vårda sina saker och reparera vid behov är en urgammal kunskap som håller på att gå förlorad Kandidatprogrammet PAO är en 3-årig beteendevetenskaplig utbildning vid Stockholms universitet inom områdena personal, arbete och organisation. Utbildningen är ett samarbete mellan Institutionen för pedagogik och didaktik, Psykologiska institutionen och Sociologiska institutionen. Dessutom medverkar Juridiska institutionen i utbildningen Kandidatprogram i ekonomi och IT Stockholms universitet. 3 år Stockholm. Fler utbildningar från Stockholms universitet. Masterprogram i materialkemi Stockholms universitet. 2 år Stockholm. Masterprogram i informationssäkerhet Stockholms universitet. 2 år Stockholm Tolkning. Länkarna leder till utbildningskatalogen. Dövblindtolkning I, 5 hp (TTA706) Dövblindtolkning II, 7,5 hp (TTA707) Handledarutbildning för teckenspråkstolkar, 5 hp (TTA700) Introduktion till tolkning och tolkningsteori för teckenspråkstolkar, 7,5 hp (TTA160) Pedagogik och didaktik för tolklärare, 30 hp (TTA150) ej katalogsida

Kulturvetarprogrammet, kandidatprogram - Stockholms

Kurser i tolkning på grundnivå, Tolk- och översättarinstitutet, Stockholms universitet Kriminologiska institutionen har ett projekt där vi spelat in miniföreläsningar om frågor vi uppfattar som vanligt förekommande, och där vi tror att vår kunskap kan bidra till en fördjupad förståelse för både orsaker och lösningar på dessa problem. Se alla våra miniföreläsningar här Är du intresserad av människor? Då kan detta vara en utbildning för dig. Det finns ett ökande behov av vetenskaplig kunskap om människan och människors beteende i grupp och samhälle - beteendevetenskaplig kunskap. Beteendevetenskapligt kandidatprogram är i huvudsak en teoretisk utbildning som ger en bred bas i ämnena pedagogik, psykologi och sociologisk socialpsykologi

Kandidatprogram i kriminologi - Stockholms universite

Antagningspoäng för HT2020. Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogram i marknadskommunikation och IT vid Stockholms universitet antagningspoängen 19.06 i urvalsgrupp BI, 18.99 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng Kort om utbildningen. Kandidatprogrammet i biologi vid Stockholms universitet ger en mycket bred och användbar kunskap. Programmet består av en inledande termin biologi, därefter en termin kemi som följs av två terminer obligatoriska biologistudier. Biologikurserna ger teoretiska och praktiska kunskaper inom bios alla områden Nya anmälningsdatum för kurser och program vid EHS! Under höstterminen kommer du att kunna följa många av våra campuskurser online. Du kan göra sen anmälan till: Mänskliga rättigheter och demokrati 24 maj- 25 juli, Teologi & religionsvetenskap tills vidare och Östkyrkliga studier t o m 18 juni. Enskilda Högskolan Stockholm Ekonomie kandidatprogram 2021/2022. Ekonomer behövs i alla delar av samhället, i såväl stora som små företag, och i privat och offentlig sektor. Studerar du på ekonomie kandidatprogrammet får du en bred utbildning och många karriärmöjligheter. Du kan arbeta med redovisning, budgetering och revision, inom marknadsföring.

Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning - Stockholms

Kandidatprogram i Socialantropologi 180 hp, Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet Antagningspoäng Kandidatprogram i nutrition Stockholms universitet. Nedan hittar du antagningspoängen och statistik för det senaste året utbildningen var aktiv (HT2018). Poängen utgår alltid från den som kom in med lägst poäng. Vill du se mer statistik och antagningspoäng från tidigare år finns det längre ner på sidan

Sök utbildning - Stockholms universitet

Antagningspoäng för HT2020. Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogram i datavetenskap vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.49 i urvalsgrupp BI, 18.19 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng Kandidatprogram i kulturgeografi med omvärldsanalys, 180 hp. Kandidatprogrammet i kulturgeografi med omvärldsanalys är en treårig utbildning för dig som är intresserad av breda samhällsvetenskapliga frågor och av hur samhällen och samhällsfenomen utvecklas i tid och rum Kandidatprogram. Vill du skaffa dig grundliga kunskaper om olika samhällens historiska utveckling och hur människan genom tiderna ordnat sin tillvaro? Vill du skaffa dig en bred historisk bas och samtidigt nå färdigheter som också efterfrågas på arbetsmarknaden? Då ska du läsa historieprogrammet

Kandidatprogram i kulturgeografi - samhälle, miljö och

Programkod: SGPEA. Kandidatprogrammet för personal- och arbetslivsfrågor (PA-programmet) förbereder dig för självständigt arbete med personal- och arbetslivsfrågor inom företag, förvaltningar och organisationer och ger även behörighet till studier på avancerad nivå. Programmet leder till en Filosofie kandidatexamen om 180. Antagningspoäng för HT2020. Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogram i biologi vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.24 i urvalsgrupp BI, 15.91 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning portugisiska - Stockholms universitet. Här hittar du information om Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning portugisiska vid Stockholms universitet. Utbildningen är en grund högskoleutbildning på 180hp. Läser du utbildningen har du rätt till studiestöd (CSN) Kandidatprogram i musikvetenskap med inriktning mot musikkommunikatör vänder sig till dig som vill skaffa dig grundliga kunskaper om musik och utveckla din kompetens att kommunicera om musik och Stockholms universitet. 3 år Göteborg. Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot typologi och språklig mångfald Stockholms universitet Institutionen för lingvistik Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet, SE-106 91 Stockholm, Växel telefon: 08-16 20 0

Kemiska sektionen har fått mycket medial uppmärksamhet när vi initerade handspritstillverkning för sjukvården i våra egna undervisnings - och forskningslokaler. Vi har levererat 22 000 liter handsprit berättar sektionsdekan Berit Olofsson till Life Science Sweden med Kemivärlden Kandidatprogram i marknadskommunikation (GI) är ett treårigt kandidatprogram som utbildar dig i att analysera och lösa kommunikativa utmaningar med hjälp av de visuella uttrycksmedlens fulla potential. Programmets breda grepp om såväl teori som tillämpning förbereder dig att arbeta på ledande befattningar inom kommunikationsbranschen Lunds universitet har utbytesavtal med universitet över hela världen. Genom att läsa en eller två terminer utomlands kan du skaffa en unik utbildningsprofil som passar just dig. Studieavgiften för Naturvetenskapligt kandidatprogram, Teoretisk fysik är 435 000 SEK Du inleder dina studier med ämnet Dans vid Stockholms konstnärliga högskola. Under termin 1-4 och 8-10 blandas ämnet Dans med kurser inom utbildningsvetenskaplig kärna och VFU. Under termin 5-7 läser du Dans med fördjupning i koreografi vid SKH eller ett annat skolämne vid Stockholms universitet

Antagningspoäng Stockholms universitet 202

 1. På Politices kandidatprogram fördjupar du dina kunskaper kring och din förståelse för några av de stora samhällsproblemen. Tyresö, Stockholm. Varför valde du den här utbildningen? - I gymnasiet var mitt favoritämne samhällskunskap, Uppsala universitet har generella studieutbyten med fler än 400 universitet runt om i världen
 2. en år 2014 hade Kandidatprogram i miljövetenskap vid Stockholms universitet antagningspoängen 13.75 i urvalsgrupp BI, 14.60 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng
 3. Stockholms universitet 106 91 Stockholm Analys, främjande och tillträdesfrågor Leif Strandberg 010‐4700330 BESLUT 2013‐11‐28 Reg. nr. 411‐4177‐13 Ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor för Global Management - kandidatprogram, vid Stockholms universitet Ärende
 4. Kandidatprogram i Praktisk filosofi, Politik och Ekonomi (PPE), 180 högskolepoäng. Kandidatprogrammet i praktisk filosofi, politik och ekonomi vänder sig framför allt till dig som är intresserad av politik och samhällsfrågor och vill arbeta inom regeringssfären, andra offentliga organ och myndigheter, stora företag, politiska partier.
 5. På Stockholms universitet får du en huvudsakligen samhällsvetenskaplig utbildning i samhällsplanering som belyser ämnet ur olika perspektiv. En viktig del i samhällsplaneringen är dess rumsliga dimension - hur och varför platser, städer och regioner förändras. Under utbildningen lär du dig analysera och förstå relationerna.

Kandidatprogram. Kandidatprogrammen i strategisk kommunikation är treåriga (180 hp) och vänder sig till dig som i framtiden vill arbeta med PR, kommunikations- och varumärkesstrategi i offentliga organisationer och privata företag. Utbildningen ger dig både teoretisk och praktiska färdigheter för ett arbetsliv inom kommunikation för. Kandidatprogram i fysik - Uppsala universitet. Uppsala universitet Utbildning Kurser och program. Selma. Program. This page in English. Lyssna. Välja utbildning. Anmälan och antagning. Plugga på universitetet En ekonomie kandidatexamen från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet översätts till en internationellt gångbar Bachelor of Science in Business and Economics, vilket öppnar upp många dörrar för fortsatta studier eller intressanta jobb utomlands. Läs mer om ekonomie kandidatexamen. Läs mer om våra magister- och masterprogram Kandidatprogrammet i strategisk kommunikation vänder sig till dig som i framtiden vill arbeta med opinionsbildning, organisationskommunikation, public affairs, samt PR- och varumärkeskommunikation i offentliga organisationer och privata företag. Efter avslutad utbildning kan du till exempel arbeta som: kommunikatör. kommunikationsstrateg Ett ögonblick ska vi se... {{ queryResults.total_entries }} sökträffar Inga kurser eller program matchar din sökning, prova igen! Vi ber om ursäkt, något med sökningen gick fel. Prova igen

Behörighet, antagning och studievägledning Studievägledning Registrering i Ladok, uthämtning av kompendier och gamla tentor Studentexpedition, E-post: studentexpedition@math.su.se, rum 204, telefon: 08-16 45 20 Tekniska frågor kurssidor@math.su.s Kandidatprogram i retorisk och litterär kommunikation 2021/2022. Kandidatprogrammet i retorisk och litterär kommunikation vänder sig till dig som vill ha verktyg att förstå och tolka eller själv delta som skribent eller debattör i det politiska och kulturella samtalet. Politisk propaganda, underhållning, reklam, poetiska betraktelser. Praktisk filosofi, politik och ekonomi - Kandidatprogram. Kandidatprogrammet i praktisk filosofi, politik och ekonomi vänder sig framför allt till dig som är politiskt intresserad och vill arbeta inom politiska partier eller intresseorganisationer, eller med politiska frågor inom medier, myndigheter eller företag 180 högskolepoäng; Programkod: SPO1K Fastställd: 2012-11-13 Beslutad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Reviderad: 2020-11-03 Reviderad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Diarienr: SAMFAK 2012/129 Doss 3:1:1 Studieplanen gäller från: HT 2019 Ansvarig fakultet: Samhällsvetenskapliga fakulteten Ansvarig institution: Statsvetenskapliga institutione Kandidatprogram i kognitionsvetenskap Program N1KOG Grundnivå 3 år 180 högskolepoäng (hp) Höst 2021 Studietakt 100% Undervisningstid Dag. Studieort Göteborg. Visa mer Du bygger upp ett nätverk av studenter från både Göteborgs universitet och Chalmers,.

Kandidatprogram i Biologi, Stockholms universitet

Stockholms universitet erbjuder numera digitala besök för skolor. Eleverna får en känsla av hur det är att studera här och kan ställa frågor till våra studenter. Läs mer och boka ett besök! Läs mer om Boka ett digitalt besök för din skola. Bidra till forskningen om Östersjön i sommar Kandidatprogram. Sök här för ett omfattande urval av kandidatprogram vid universitet världen över. Kontakta universiteten direkt här Om utbildning, forskning och övrig verksamhet Kandidatprogrammet i litterär gestaltning vänder sig till dig som vill arbeta med litteratur och få en bred utbildning på konstnärlig grund. Utbildningen ger goda möjligheter till att träna på att skriva, läsa och tänka kring litteratur som skrivs och läses idag: vad den är, vad den kan vara, hur den kan förstås och hur den kan förändras

Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning vid Stockholms universitet. Programmet ges i samarbete mellan Institutionen för svenska och flerspråkighet och Institutionen för lingvistik. Programmet vänder sig till studerande som är intresserade av teckenspråk och tolkning Kandidatprogram i global management. Detta är ett tvärvetenskapligt program som kombinerar studier i företagsekonomi och språk för att ge dig globala möjligheter. Genom att kombinera dessa två ämnen får du en relevant utbildning som förbereder dig för arbete på den internationella marknaden

Här följer en listad sammanfattning av vad forskare vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer har publicerat eller på annat sätt kommunicerat under våren. Samlade publikationer och inlägg om Covid-19 Kandidatprogram i arbetslivskommunikation (Professional Language Programme) tar sikte på det flerspråkiga arbetslivet där engelska och svenska ofta används parallellt. På programmet varvas teoretiska kurser om språk och kommunikation med praktiska färdighetskurser i muntligt framträdande och skrivande. Du läser svenska och engelska varannan termin och kan praktisera under en termin Så här ansöker du till ett kandidatprogram. Du ansöker till Konstfacks kandidatprogram genom att göra en anmälan på antagning.se och skicka arbetsprover digitalt via Konstfacks hemsida. Gör så här: 1. Gör anmälan via antagning.se Följ instruktionerna där. 2 Stockholms universitet (SU) är ett svenskt statligt universitet i Stockholm. Universitetet har ett naturvetenskapligt och ett humanvetenskapligt område. Inom dessa områden ligger samhällsvetenskaplig, juridisk, humanistisk och naturvetenskaplig fakultet. Universitetet grundades som Stockholms högskola (StHS) 1878 Kandidatprogram i mänskliga rättigheter Hem / Studera / Kandidatprogram / Kandidatprogram i mänskliga rättigheter Kandidatprogrammet kombinerar juridiska, filosofiska och samhällsvetenskapliga perspektiv på mänskliga rättigheter och ger en bred samhällsvetenskaplig- och humanistisk grundutbildning som öppnar för många olika karriärvägar i såväl Sverige som internationellt

Journalistprogrammet - kandidatprogram, Stockholms universite

 1. en 2021 på grund och avancerad nivå
 2. Biologi, kandidatprogram, 180 hp. Mer än någonsin behövs biologer som kan förstå konsekvenserna av att villkoren för allt liv förändras i en rasande takt. Kunskap om allt från molekylärbiologi till globala ekosystem är nödvändig om vi ska kunna fatta rätt beslut för framtiden
 3. Frescati, Stockholm. Postadress Stockholms universitet (mottagarnamn) Institutionen för lingvistik SE - 106 91 Stockholm. Studentexpeditionen C 378 Studentexpeditionen är för närvarande stängd men nås via e-post: exp@ling.su.se. Kontaktuppgifter för studentärende

LiU har avtal med 400 universitet i 50 olika länder och varje år åker runt 600 studenter från LiU ut i världen. En hel termin, kortare kurser, praktik, fältstudier eller sommarkurs är bara några av möjligheterna du har framför dig. Liknande program Visa/dölj innehåll. Flygtransport och logistik, kandidatprogram, 180 h Kulturgeografiska institutionen ger utbildning i kulturgeografi, samhällsplanering och geografi Programmet omfattar tre års studier. Kurserna ges på helfart, dock kan valfria kurser avvika från detta upplägg. Utbildningen ges på distans, men några campusträffar kommer att erbjudas under utbildningen varav en träff per år är obligatorisk. Programmet Hälsa, miljö och samhälle leder till en kandidatexamen med folkhälsovetenskap. Handelshögskolan i Stockholm är den ledande handelshögskolan i Norden och Baltikum och har ett högt anseende i Sverige såväl som internationellt. Forskning i världsklass utgör grunden för våra utbildningar som består av kandidat-, master- och forskarutbildning, ett MBA-program och ett stort utbud av executive education

Konsthantverk och design kandidatprogram på Konstfack- Konstfacks vårutställning 2021 Konstfack - University of Arts, Crafts and Design Lm Ericssons väg 14, 126 27 Stockholm Handelshögskolan i Stockholm är en av de mest ansedda och högst rankade handelshögskolorna i Europa. Våra kandidatprogram ger dig stora möjligheter till en framgångsrik karriär inom många branscher direkt efter examen Data- och systemvetenskapligt kandidatprogram at Stockholms universitet Stockholm, Sverige 36 kontakter. Gå med för att skapa kontakt Stockholms universitet. Cisco Networking Academy. Anmäl profilen Aktivitet WIT YoPros launches their.

Ekonomi universitet stockholm | ekonomi på denna ingång

Stockholms universitet - Studentum

Stockholms universitet håller ställningen som Sveriges mest sökta utbildning, säger Kåre Bremer, rektor vid Stockholms universitet. Data- och systemvetenskapligt kandidatprogram 48 På fysikprogrammet får du lära dig om lagarna som styr allt, från de minsta partiklarna till de största himlakropparna. Du studerar de naturkrafter som utgör basen för all teknologi. Som fysiker kan du både jobba med att utveckla framtidens teknik och att driva forskningsfronten framåt Matematik | kandidatprogram. Är Matematik rätt för dig? Testa om Matematikprogrammet vid Göteborgs universitet passar dig! Det tar bara 4 minuter. Starta quiz! Starta quiz. Utbildningsmatchning för studenter av. Vi använder cookies (och liknande teknologier) för att spara data för att förbättra vår site Stockholms universitet. Anmäl profilen Aktivitet Efter att hållit en heldags workshop om kreativa processer är jag alltid helt slut i huvudet. Men så får man trevlig feedback Stockholms universitet Kandidatprogram i Marknadskommunikation Marknadsföring Biologi, kandidatprogram Program N1BIO Grundnivå 3 år 180 högskolepoäng (hp) Höst 2021 Studietakt 100% Undervisningstid Dag. Studieort Göteborg. Visa mer Om du läser biologi vid Göteborgs universitet finns det goda chanser till utbytesstudier under din utbildning

Marinbiologi, kandidatprogram (180hp) studier

Kandidatprogram i musikvetenskap. Kandidatprogrammet i musikvetenskap i Uppsala förbereder dig för en flexibel arbetsmarknad på musikområdet samtidigt som det ger grunderna för dig som vill bli musikforskare. Programmet omfattar 3 års heltidsstudier (180 hp), varav fyra terminer inom huvudområdet musikvetenskap och två terminer inom. Utbildningsplan Kandidatprogram i samhällsanalys, 180 hp. Kandidat i samhällsanalys omfattar 180 högskolepoäng (hp) och leder till en kandidatexamen med sociologi som huvudområde. Programmet inleds med kursen Sociologi, grundkurs, om 30 hp. Kurserna läses därefter i den ordning som anges under föregående rubrik Kandidatprogrammet Liberal Arts är en bred. humanistisk utbildning med tyngdpunkt på. kritiskt tänkande, diskussion och analys. Du. får en gedigen bas för såväl fortsatta studier. som en yrkeskarriär. Bildning får du på köpet. Om du vill kan du sedan läsa vidare på vårt forskningsförberedande. program i filosofi och filologi Systemvetenskapligt kandidatprogram. Programstruktur. Arbetsmarknad och karriär. Studievägledning. Magister- och masterprogram. Så här söker du. Fristående Systemvetare från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet har ett mycket gott rykte på arbetsmarknaden och för närvarande har nyutexaminerade systemvetare ett bra läge både.

Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer © Stockholms universitet, SE-106 91 Stockholm, Telefon: 08-16 20 0 Allmänt om programmet. Kandidatprogrammet i mänskliga rättigheter är en treårig fler- och tvärvetenskaplig utbildning där vi förenar studier i ämnet med individuell specialisering. Att vara ett fler-eller tvärvetenskapligt ämne innebär att vi ser mänskliga rättigheter genom olika perspektiv SGKRI, Kandidatprogram i kriminologi. Startar varje höst. Till våra kandidatprogram behöver du inte ha läst på högskola eller universitet innan. Programmet ges på svenska, men kurser och moment på andra skandinaviska språk och engelska kan förekomma > Kandidatprogram i fysik Kandidatprogram i fysik . 180 HP. Om utbildningen Låter svarta hål och naturens Fysikutbildningen vid Karlstads universitet ger dig en konkurrenskraftig utbildning av mycket hög kvalitet där internationellt verksamma forskare medverkar på alla nivåer > Kandidatprogram i datavetenskap Kandidatprogram i datavetenskap . 180 HP. Om utbildningen Är du intresserad av IT i Som förslag på valfria kurser erbjuds fyra fördjupningar med god koppling till forskning vid universitetet inom programutveckling, datasäkerhet, datakommunikation och användbarhet

Personal - Kulturgeografiska institutionen, Stockholms

Antagningspoäng för Kandidatprogram i företagsekonomi vid

Historia. Geografi etablerades som eget ämne vid Stockholms universitet redan 1912, men det dröjde till 1929 innan professor Hans W:son Ahlmann tillträdde. Han var särskilt intresserad av polarforskning och ledde ett flertal expeditioner till Arktis.Ahlmann kom även att starta institutionens forskningsstation inom ämnet glaciologi i Tarfala, invid Kebnekaise Fristående kurser. Genom att välja fristående kurser istället för ett program, kan du bygga din egen unika utbildning. Men det kräver planering och tålamod eftersom platsbrist ibland gör att du inte alltid kan läsa kurserna i den ordning du önskar Hur möter vi nya utmaningar för samverkan och välmående? I kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper lär du dig att förstå människan och samhället. Du blir en expert som förstår samhällsutvecklingen och kan bidra till ett demokratiskt, rättvist och hållbart framtida samhälle Socialvetaren identifierar mekanismer i samhället som skapar ojämlikhet och utforskar hur människors välfärd kan öka. Kandidatprogrammet i sociala vetenskaper omfattar de vetenskapliga områdena samhällspolitik, socialpsykologi, socialt arbete och sociologi. De bildar en helhet som går in på djupet med interaktionen mellan människa. Kandidatprogram i affärssystem och tjänstedesign Stockholm, Sverige 53 kontakter. Gå med för att skapa kontakt Studerar data- och systemvetenskap på Stockholms universitet. Stockholm. Anna Tökke. Anna Tökke Enterprise achitect at Nordea Stockholmsområdet. Robert Vikström. Robert Vikström.

Studieinformation - DSV, Institutionen för data- ochStort intresse för lingvistik på Öppet hus - StockholmsAntalet antagna vid SU ökar med 14% efter andra urvaletHär är de populäraste högskoleutbildningarna till våren
 • Småviltsjakt regler.
 • Tesla solar stock.
 • Riktkurs Mantex.
 • Elrond crypto avis.
 • Bygg hus online.
 • MAN BTC.
 • Microsoft Gallery.
 • Hathor CoinMarketCap.
 • Goldpreis Absturz 2021.
 • Wells Fargo risk management failure.
 • ISA2.
 • Volvo Selekt de.
 • University of Rwanda logo.
 • Han Ji Pyeong style.
 • Brafab utemöbler 2021.
 • Buy Bitcoin with Chase credit card.
 • Polkadot kaufen Coinbase.
 • Onbeperkt bellen Vodafone.
 • Is AliExpress een geregistreerde webshop.
 • Aia etf stock.
 • Good mobile games.
 • Kapelle Rucellai.
 • Investera i nyproduktion.
 • Inet bedrägeri.
 • Sålda lägenheter Norrköping.
 • Isle of Lime Roma pris.
 • Physiology meaning in Marathi.
 • World's Best Restaurants 2020.
 • Free Photoshop alternative.
 • BBC cryptocurrency podcast.
 • Uniswap v2 address.
 • Dragons' Den gemist Seizoen 2.
 • Togedemaru Pokemon GO.
 • Beginnen met beleggen ASN.
 • Amazon aktie 1997.
 • Blocket bostad Östersund.
 • Summer 2021 outfit.
 • Bear steepener.
 • Vad kostar 1 kWh gasol.
 • Dow Jones Realtime.
 • Brorphine Flashback.