Home

Teknikprogrammet ämnen

Impfen als präventive Maßnahme - Bester Schutz vor Risike

Program - Skolverke

Teknikprogrammet är ett program för dig som är intresserade i teknik, design, datorer, programmering eller helt enkelt inte vet vad du är intresserad i. Teknik är ett högskoleförberedande program. Detta betyder att du får de behörigheter som krävs för att kunna plugga vidare på universitetet Teknikprogrammet är det program som jämte Naturvetenskapsprogrammet ger dig bredast behörighet för fortsatta studier. Här på Hulebäck har vi tre inriktningar: Design och produktutveckling, Informations- och medieteknik samt Teknikvetenskap. Design och produktutveckling ger grunderna i design och konstruktion, Informations- och medieteknik erbjuder. Teknikprogrammet med inriktning Design och produktutveckling (TEDES) ger dig färdigheter i design och produktutveckling där datorstyrd design och konstruktion är centrala metoder. Under utbildningen får du bland annat lära dig om designmetodik och designprocessen och hur en produkt skapas hela vägen från idé till prototyp, arbeta med layout och göra 2d- och 3d-ritningar i Cad Är du intresserad av teknik, matematik och fysik och vill koppla samman dessa ämnen? Då är inriktningen teknikvetenskap något för dig. Vi använder teknikvetenskapens arbetsmetoder och verktyg för matematisk modellering, simulering och reglering. Din förmåga till analys kommer att utvecklas, din kreativitet och förmåga att lösa problem På teknikprogrammet får du arbeta både praktiskt och teoretiskt till exempel med att skissa, formge, tillverka, programmera och utföra beräkningar. Andra kontakter med näringslivet, såsom jobbskuggning och studiebesök, är också viktiga inslag i utbildningen

Teknikprogrammet. Med teknikprogrammet lägger du grunden för att studera vidare inom främst naturvetenskap och teknik men även inom andra områden. Du kan arbeta som spelutvecklare, webbdesigner, fysiker eller driftstekniker. Teknikprogrammet är inriktat mot entreprenörskap och väver samman teori med praktiska moment som laborationer och studiebesök Teknikprogrammet ger dig en bred bas inför vidare studier inom tekniska, men också naturvetenskapliga högskoleutbildningar. Viktiga gemensamma ämnen på teknikprogrammet är matematik, fysik och kemi, som ger dig grundläggande kunskaper inför vidare studier inom teknikområdet

Teknikprogrammet - Utbildningsguide

teknikprogrammet arbetar vi med uppgifter på ett kreativt och problemlösande sätt. Programmet passar dig som har siktet inställt på ett tekniskt yrke i framtiden. Programmet innehåller praktiska ämnen såsom programmering, webbutveckling och design, men även ämnen som matematik och fysik som är viktiga delar av teknikprogrammet Informations- och medieteknik. Du får kunskap inom informations-, kommunikations-, och medieteknik. Du lär dig att arbeta med datorkommunikation, programmering, digitala medier och webb. Dator och nätverksteknik. 100 p. Programmering 1. 100 p. Webbutveckling 1. 100 p Teknikprogrammet har fem olika inriktningar med olika fokus på teknik: Design och produktutveckling. Information- och medieteknik. Produktionsteknik. Teknikvetenskap. Samhällsbyggande och miljö. Läs mer om Teknikprogrammet på Skolverkets webbsida Teknikprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med teknik och tekniska processer. Programgemensamma ämnen 400 p Fysik 1 150 p Kemi 1 100 p Teknik 1 150 p Individuellt val 200 p Gymnasiearbete 100 p Inriktning år 2-3 Bild och form 1a1 50 p Cad 1 50 p Design 1 100

Teknikprogrammet - GymnasieGuide

 1. På Teknikprogrammet får du utveckla dina färdigheter i teknik och teknisk utveckling. Du får kunskap om hela processen, från behovsanalys och idéutveckling till design, konstruktion, produktion, användning, försäljning och återvinning. Teoretiska och praktiska ämnen varvas. Teknikprogrammet förbereder dig främst för fortsatta studier på högskola.
 2. Programmet passar dig som är intresserad av teknik och tycker om att lösa problem. Du får lära dig om hur tekniken produceras, utvecklas, används och påverkar miljön, samhället och oss människor. Du läser bland annat ämnena fysik, kemi och teknik
 3. Teknikprogrammet för dig som tycker om att arbeta med teknik i projektform inom områden som är i ständig utveckling. Du läser gymnasiegemensamma ämnen samt teknikprogrammets kurser vilka tillsammans ger dig breda tekniska baskunskaper att bygga vidare på
 4. Teknikprogrammet är en högskoleförberedande utbildning med inslag av teknik, kon-struktion, programmering och praktiska uppgifter. ämnen Här väljer du själv bland de kurser som 400 poäng Fysik 1 150 p Kemi 1 100 p Teknik 1 150 p Inriktning Teknikvetenskap 300 poän
 5. Jag valde teknikprogrammet för jag tycker att ämnen såsom matte, teknik och fysik är kul. I framtiden funderar jag på att bli ingenjör och därför passar teknikprogrammet bra för mig. Samarbetet med Teknikcollege tycker jag också är bra eftersom det finns goda möjligheter att få sommarjobb och få en bra bild av de lokala teknikföretagen
 6. Teknikprogrammet är ett av de högskoleförberedande programmen så det är vanligt att läsa vidare på högskola eller Idrott och hälsa, Religionskunskap, och Samhällskunskap. Sedan finns det programgemensamma ämnen också. De är de ämnena som alla inom programmet läser, oavsett inriktning. På teknik är ämnena Fysik, Kemi.

Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program. Programmet är för tjejer och killar som är intresserade av modern teknik, teknikutveckling, datorer och design. Det är ett brett program som kombinerar teoretiska studier med praktisk problemlösning. Programmet ger dig möjlighet till en mängd yrkesval i Sverige eller internationellt Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen har du kunskap för högskolestudier inom främst teknik och naturvetenskap, Majas och Somayehs råd till alla som ska välja gymnasieprogram är att välja ett program med ämnen du tycker om och inte vad dina vänner väljer

Therese Lindgren ska locka tjejer till teknikprogrammet

Teknikprogrammet - Wikipedi

 1. Teknikprogrammet; Sik­tar du högt? Vårt teknikpro­gram har ett högt tem­po och rik­tar sig till dig som har målet inställt på att stud­era vidare efter gym­nasi­et. Utbild­nin­gen ger dig en bred teknisk kom­pe­tens med goda kun­skaper i såväl matem­atik som kom­mu­nika­tion och språk
 2. Teknikprogrammet är högskoleförberedande vilket ger dig möjlighet att studera vidare på högskola eller universitet. Med ämnen som designprocess, CAD, konstruktion och entreprenörskap lär du dig arbeta från idé och design till färdig produkt
 3. Teknikprogrammet för dig som tycker om att arbeta med teknik i projektform inom områden som är i ständig utveckling. Du läser gymnasiegemensamma ämnen samt teknikprogrammets kurser vilka tillsammans ger dig breda tekniska baskunskaper att bygga vidare på

Teknikprogrammet förbereder dig för högskolestudier och kombinerar teoretiska studier med praktisk problemlösning. Människan har i alla tider strävat efter att göra sitt arbete smartare, sin tillvaro enklare och sitt liv roligare. Tekniken har varit och är fortfarande ett medel för att uppnå detta Gymnasiearbete Teknikprogrammet Tjena, håller på att göra gymnasiearbete inom teknikprogrammet och har valt att göra en hemsida med hjälp av html och css. Jag trodde ju att jag bara kunde göra sidan och skriva en liten rapport på hur jag gjorde sidan, men jag behöver tydligen en frågeställning och sedan svara på den frågan även om jag ska göra ett praktiskt arbete Är teknikprogrammet svårt? Hej, nu är det så att jag tänkte söka till teknikprogrammet men nu är det så att jag troligen kommer att bara gå ut med e i alla no ämnen och kanske c i matte. Fast jag har bra betyg i alla andra ämnen

ENGENG05 : 100 : 50 : 50 : 100 : Engelska : Engelska 6 ; ENGENG06 : 100 : 50 : 50 : 100 : Historia ; Historia 1a:1 : HISHIS01a1 : 50 : 25 : 25 : 50 : Idrott och. Alla ämnen inom utbildningen ska bidra till att utveckla din förmåga att använda digital teknik, särskilt som ett redskap för teknik och teknisk utveckling. En stor del av undervisningen på teknikprogrammet är i projektform

Här kan du se vilka ämnen man läser på teknikprogrammet. Gymnasiegemensamma kurser 1100 p. Engelska 5 och 6, 200 p Historia 1a1, 50 p Idrott och hälsa 1, 100 p Matematik 1c, 100 p Matematik 2c, 100 p Matematik 3c, 100 p Religionskunskap 1, 50 p Samhällskunskap 1b, 100 Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program där du får kunskaper om teknik och teknisk utveckling. Därför kommer alla ämnen du läser hjälpa dig att utveckla din förmåga att använda digital teknik, särskilt som ett redskap för teknik och teknisk utveckling Teknikprogrammet. För dig som vill lära dig att programmera, konstruera eller designa samtidigt som du får en bred behörighet för framtida studier. Teknikprogrammet är en bred utbildning och här på Oscarsgymnasiet finns tre inriktningar. På programmet arbetar många ämnen tillsammans och du får lära dig att arbeta i projektform Teknik. Teknikprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med problemlösning och teknikutveckling. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i teknik och naturvetenskap såväl som många andra högskoleutbildningar. Vill du vara med och förändra världen är teknikprogrammet (TEAM) en bra start. Vi som arbetar här tror på.

Teknikprogrammet (TE

 1. Teknikprogrammet syftar till att utveckla intresset för teknik och stimulera kreativitet och företagsamhet. Du läser fler kurser i ämnen som matematik, fysik och kemi. Detta ger dig en grund för dina tekniska studier och ger dig också utökad behörighet till studier på högskolan
 2. På Teknikprogrammet skaffar du dig en ny syn på tekniken och dess roll i samhället och i världen. Vi använder oss av teknik i framkant där bland annat datorer, 3D-skivare, 3D-scanner och andra avancerade maskiner finns att tillgå. Under din tid hos oss får du uppfinna, utveckla, skapa, reflektera och presentera aktivt
 3. Teknikprogrammet är ett nationellt program på gymnasieskolan.Programmet är likt det naturvetenskapliga programmet i det att man läser relativt mycket matematik (upp till matematikens C-kurs, numera kallad matematik 3, är obligatoriskt).Eleverna läser dock normalt inte något tredje språk, och inte heller någon biologi, även om det ibland går att välja till
 4. Totalt 2500 poäng. Du är nyfiken och intresserad av teknik, arkitektur eller programmering. Du kommer att studera befintlig teknik och utveckla ny. Teknikutveckling innebär att analysera behov, utveckla en idé, designa, konstruera, producera, använda, sälja och återvinna. Du får träna dig i ett kritiskt, kreativt och konstruktivt.
 5. Poäng. År 1 - Moderna språk, Estetisk kommunikation, Produktutveckling 1, Miljö och energi, Programmering 1. 100. År 2 - Moderna språk, Allmän automationsteknik, Estetisk kommunikation, Programmering 1, Programmering 2, Entreprenörskap (UF) 100. År 3 - Engelska 7, Idrott och hälsa 2, Programmering 1, Programmering 2, Matematik 5, Mät.
 6. Teknikprogrammet. Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program som utvecklar dina kunskaper och färdigheter i teknik och teknisk utveckling. Alla ämnen bidrar till att utveckla din förmåga att använda digital teknik, särskilt som ett redskap för teknik och teknisk utveckling
 7. Teknikprogrammet ger dig möjlighet att söka ett fjärde yrkesförberedande år. Du kommer att få en praktisk utbildning enligt det internationellt beprövade konceptet CDIO (Conceive Design Implement Operate). Cirka en tredjedel av studietiden under fjärde året kommer att vara förlagd på en praktikplats och det leder till att du blir.

Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program som förbereder dig för att studera vidare direkt efter gymnasiet. Dessa verktyg är viktiga för att klara många andra ämnen i programmet. Inriktning teknikvetenskap är främst till för dig som tänker fortsätta att studera på högskolans tekniska utbildningar Teknikprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med teknik och tekniska processer. Vill du läsa vidare till civilingenjör, har du möjlighet att uppnå behörighet för detta hos oss Malmö är idag en pulserande storstad. Mitt i Malmö ligger Pauliskolan. Skolan blev år 1853 Sveriges första tekniska läroverk. Vi brukar därför säga att vi kan det här med utbildning. Skolan utbildar cirka 1100 gymnasieungdomar inom barn- och fritids-, naturvetenskaps-, samhällsvetenskaps- och teknikprogrammen

Teknikprogrammet - Lär dig mer om teknik på gymnasie

Teknikprogrammet - allt du undrar över LBS Kreativa

övriga ämnen. Teknikprogrammet ska ge kunskaper om alla delarna i teknikutvecklingsprocessen och möjlighet till specialisering inom någon del av denna. Teknisk utveckling i arbetslivet sker i arbetsformer som kännetecknas av kreativitet och problemlösning där teori och praktik samverkar och där olika kompetenser tas tillvara Robotisering och ett allt mer uppkopplat samhälle ställer krav på en större samverkan mellan olika ämnen som berör människa, teknik och samhälle. På teknikprogrammet är inriktningen matematik, fysik, systemutveckling, medieteknik och programmering, men kraven på förståelse för teknikens roll och möjligheter ger dig stora möjligheter inom flera yrkesområden Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program där du får arbeta från en idé till en färdig produkt. Är du nyfiken på hur saker runt omkring dig fungerar och är intresserad av teknik och problemlösning, då är Teknikprogrammet en utbildning för dig

På Teknikprogrammet läser du samma matematik, fysik och kemi som på Naturvetenskapsprogrammet, men du fördjupar dig extra i tekniska ämnen. Därtill kan du forma din utbildning genom den inriktning du väljer samt genom valbara kurser och individuellt val. Teknikprogrammet erbjuder två inriktningar: Design och produktutvecklin Teknikprogrammet är en god grund för vidare studier efter gymnasiet. Dessutom får du en bred teknisk kompetens som kan vara användbar för ett arbetsliv direkt efter gymnasiet. Vi har nära samarbeten med Lunds Tekniska Högskola och Lunds Universitet som innebär många intressanta studiebesök och projekt

Teknikprogrammet fokuserar också på hur människor med olika förutsättningar, förmågor och intressen förhåller sig till och påverkar teknik och teknisk utveckling. För att du ska kunna använda dina tekniska kunskaper behöver du vara bra på att kommunicera i tal och skrift Teknikprogrammet på Umeå Elitidrottsgymnasium. Om du erbjuds plats på din idrott på Umeå Elitidrottsgymnasium och sedan blir antagen till Teknikprogrammet så kommer du att läsa specialidrott som är exklusivt för elever på nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU och RIG) På Teknikprogrammet är vi inte rädda för att ställa krav, för att du ska kunna nå dina mål. Alla lärare inom alla ämnen sätter dig och din utbildning i centrum. Detta gör det lättare för dig att få den hjälp och det stöd du behöver. Teknikprogrammet håller till i moderna lokaler på Brinellgymnasiet och Träcentrum Teknikprogrammet passar dig som är intresserad av teknik och teknikutveckling och vill ha en god grund för fortsatt lärande i arbetslivet. Du kommer att öva din förmåga att se samband mellan teori och praktik genom att planera och genomföra experimentella arbeten enskilt och i grupp. Du tycker om matematik och naturvetenskapliga ämnen.

Teknikprogrammet på Tullängsgymnasiet ger dig de bästa förutsättningarna för din framtid. Vilka vägar som öppnas för just dig beror på vilken väg du väljer i vårt breda utbud av inriktningar. Oavsett inriktning får du en bred grund för fortsatta studier på högskola och universitet inom bland annat teknik och vetenskap Teknikprogrammet fjärde året. Om du läst ett treårigt teknikprogram kan du bygga på med ett fjärde utbildningsår och ta examen som gymnasieingenjör. Utbildningen ger goda möjligheter till jobb och förbereder dig för en högskole- eller civilingenjörsutbildning. Hitta alla utbildningar inom teknikprogrammet fjärde året. Yttrelager

Teknikprogrammet - Skolwebbar - Skolwebbar - Skolwebba

Individuellt val Teknikprogrammet. Lyssna. Skriv ut. Individuellt val ingår i alla gymnasieprogram. Det innebär att du själv kan välja kurser för 200 poäng. Du kan välja en kurs som fördjupar de ämnen du redan har på ditt program. Du kan också välja en kurs utanför ditt ordinarie program och på så sätt bredda din kompetens Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program. Det ger en bra grund för fortsatta studier inom det tekniska området, men är tillräckligt brett för att även ge behörighet för andra områden. Inriktningen har fokus på hur man designar och skapar nya produkter. Det omfattar även hållbarhet och tillverkningssätt Teknikprogrammet. Daniel Becker, Legitimerad lärare Telefon: work 054-5401435 E-postadress: daniel.becker@karlstad.se. Mikaela Björkehed, Lärare Gymnasiet allm.ämnen Maria Nyström Kjellgren, Lärare Gymnasiet allm.ämnen Telefon: work 054-5401531 E-postadress: maria.nystrom.kjellgren@karlstad.se. Jan Palmqvist, Legitimerad lärare. ÅVA GYMNASIUM Teknikprogrammet Gymnasiegemensamma ämnen Inriktning: Informations- och medieteknik Svenska 1+2+3/Sva 1+2+3 Engelska 5+6 Matematik 1c+2c+3c Filosofi 1 + Psykologi 1 Historia 1a1 Idrott och hälsa 1 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap 1b Programgemensamma ämnen Fysik 1 Teknikprogrammet vid Vansbro utbildningscenter är, tillsammans med Industritekniska programmet certifierade av Teknikcollege - Dalarna. Det är en kvalitetsmärkning som garanterar att man som elev får en bred och modern utbildning med många tillfällen till företagskontakter

Teknikprogramme

Teknikprogrammet. Är du intresserad av dator och teknikutveckling är detta ditt program. Här får du lära dig om hur teknik produceras, utvecklas, används och påverkar både oss och miljön. Du läser också ämnen som fysik och kemi för att få koll på hur teknik och natur hänger samman. Teknikprogrammet är en bred utbildning och. TEKNIKPROGRAMMET • TE Animation Animation 1 100 Arkitektur Arkitektur - hus 100 Arkitektur - rum 100 Bild Bild och form 1a1 50 Bild och form 1a2 50 Bild och form 1b 100 Programgemensamma ämnen, 400 p Fysik Fysik 1a 150 Kemi Kemi 1 100 Teknik Teknik 1 150 Inriktningar, 300 p Design och produktutveckling, 300 p Bild Bild och form 1a1. Teknikprogrammet måste hålla jämna steg med den tekniska utvecklingen. Nu har Skolverket fler kurser i programmering, några är också tillgängliga för alla program och behovet av digitala kunskaper i skolan ökar. Digitaliseringen har påverkat innehållet i flera ämnen och kurser, och nya ämnen har tagits fram Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet vänder sig till den elev som är intresserad av teknik som sträcker sig allt ifrån teknikens roll i samhället, dess funktion till hur den tekniska utvecklingen samverkar med människor. Utbildningen riktar sig till dig som är intresserad av hur man kan forma framtiden genom teknik och är intresserad. Teknikprogrammet hanterar både befintlig teknik och utvecklingen av ny. styrning och reglering. Du fördjupar dina kunskaper inom naturvetenskapliga ämnen och förbereder dig för vidare ingenjörsutbildningar. Informations- och medieteknik...som ger dig kunskaper om och färdigheter i informations-, kommunikations- och medieteknik

Teknikprogrammet - Hulebäcksgymnasie

På Teknikprogrammet (TE) lär du dig om teknik och teknisk utveckling samt om teknikens roll i vårt samhälle. Du får en bra grund för vidare studier inom teknik på högskola eller universitet. TE ger dig kunskap i hur fysik, matematik och kemi kan kopplas till teknik och tekniska processer och lär dig utveckla idéer till färdiga produkter Tre år på Teknikprogrammet kan vara en berg- och dalbana men det viktigaste är att du själv vet att du kan klara av det. Det jobbigaste ämnet är de ämnen man prokrastinerar fram, annars är alla ämnen i sin helhet lika svåra/lätta beroende på hur du ser på det. Jag är ingen Einstein, jag pluggar, jag prokrastinerar, jag har ett mål i livet

Teknikprogrammet - Stjerneskola

TEKNIKPROGRAMMET SKAPAR FRAMTIDENS INGENJÖRER Att Sverige behöver fler ingenjörer är de flesta överens om. Du kan bli en av dem! Är du intresserad av teknik-, design- eller IT-ämnen skall du välja Teknikprogrammet Teknikprogrammet. Den tekniska utvecklingen går rasande fort och kan också vara ett verktyg för att förbättra den värld vi lever i genom ökad hållbarhet, minskad fattigdom och färre olyckor. Vill du vara med och förändra världen, då är teknikprogrammet på Berzeliusskolan det naturliga valet TEKNIKPROGRAMMET Gymnasiegemensamma ämnen: 1100 poäng Åk 1 Åk 2 Åk 3 POÄNG Engelska 5 100 100 Engelska 6 100 100 Historia 1a1 50 50 Idrott och hälsa 1 50 50 10 Teknikprogrammet på Vettergymnasiet förbereder elever för högskolestudier, i första hand inom de tekniska och naturvetenskapliga områdena, men även inom andra vetenskapliga områden. Poängutrymmet för teknikprogrammet fördelar sig så här: • Gymnasiegemensamma ämnen 1100 poäng. • Programgemensamma karaktärsämnen 400 poäng

Teknikprogrammet. Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program där du får kunskaper om teknik och teknisk utveckling. Därför kommer alla ämnen du läser hjälpa dig att utveckla din förmåga att använda digital teknik, särskilt som ett redskap för teknik och teknisk utveckling Teknikprogrammet Engelska 5 och 6 200 Historia 1a1 50 Idrott och hälsa 1 100 Matematik 1c, 2c och 3c 300 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap 1b 100 Svenska 1, 2 och 3/Svenska som andraspråk 1, 2 och 3 300 Gymnasiegemensamma ämnen 1100 poäng Programgemensamma ämnen 400 poäng Fysik 1a 150 Kemi 1 10 andra ämnen. TEKNIKPROGRAMMET (TE) Teknikprogrammet vid Vansbro gymnasium är, tillsammans med Industritekniska programmet certifierade av Teknikcollege Dalarna. Det är en kvalitetsmärkning som garanterar att man som elev får en bred och modern utbildning med många tillfällen til Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program som kombinerar teknik och entreprenörskap. Grunden i programmet står i teknikämnet, med ena foten i matematiken och den andra i teknikens roll i samhället. Matematiken är byggstenen i många av programmets ämnen samtidigt som du får utveckla dina egna idéer och tankar Poängplan Teknikprogrammet Inriktning Teknikvetenskap Start 2020. År 1: År 2. År 3 Totalt antal poäng: Kurskod Kurs: Poäng Poäng: Poäng Poäng: Gymnasiegemensamma ämnen 1100 poäng ENGENG05: Engelska 5 100: 100 ENGENG06: Engelska 6 100: 100 HISHIS01A1: Historia 1a1 50: 50 IDRIDR01: Idrott och hälsa 1 33: 33 34: 100 MATMAT01c.

Utanförskap | Litteraturmodellen

Teknikprogrammet - Lidköpings kommu

 1. Teknikprogrammet; Gymnasieingenjör (T4) Introduktionsprogram. IM-planerna; Poängplaner; Ung Företagsamhet (UF) Lördags- och lovskola. Höstlovsskola; Lördagsgymnasiet gymnasiekurser; Sport- och påsklovsskola; Intensivkurs engelska för IM-elever sport- och påsklov; Sommargymnasium åk 9-ämnen; Sommargymnasium gymnasiekurser; Lovskolor.
 2. Teknikprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med problemlösning och teknikutveckling och som siktar på vidare studier till ingenjör eller andra tekniska universitetsutbildningar efter gymnasiet. Lärare i NA- och TE-ämnen, instruktör Fys och hälsa. 073-838 64 54 (arbetsrum, ej sms) Emil Mattsson
 3. I kursen Gymnasiearbete Teknikprogrammet på Hermods ska du visa att du har skaffat dig kunskaper inom teknik som gör dig förberedd för högskolestudier. Du arbetar mot det specifika programmets examensmål
 4. Teknikprogrammet. På teknikprogrammet får eleverna kunskaper och färdigheter i teknik och teknisk utveckling. Eleverna får också kunskap om matematik, fysik och kemi med särskilt fokus på teknikens roll i samspelet mellan människa och natur. På teknikprogrammet tränas eleverna i att ta stort ansvar för dina studier
 5. Julia och Selma berättar om Teknikprogrammet. Vad är bäst med Teknikprogrammet? Julia: Du läser f lera olika inriktningar vilket är som att prova på flera olika teknikutbildningar på samma gång. Det tyckte jag var bra eftersom att då behövde jag inte veta exakt vad jag vill plugga vidare efter gymnasiet
 6. Teknikprogrammet Gymnasiegemensamma ämnen 1100 poäng HT VT HT VT HT VT Svenska 1 SVESVE01 50 50 100 Svenska 2 SVESVE02 50 50 100 Svenska 3 SVESVE03 50 50 100 Engelska 5 ENGENG05 50 50 100 Engelska 6 ENGENG06 50 50 100 Matematik 1c MATMAT01c 100 100 Matematik 2c MATMAT02c 100 100 Matematik 3c MATMAT03c 100/50 0/50 100 Historia 1a1 HISHIS01b 25.
 7. Teknikprogrammet (TE) GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN INDIVIDUELLT VAL 200 p GYMNASIEARBETE 100 P PROGRAMGEMENSAMMA KARAKTÄRSÄMNEN INRIKTNINGAR 2020-12-03 Engelska 5 Fysik 1a100 Engelska 6 100 Historia 1a1 50 Idrott och hälsa 1 Bild och form 1a1100 Matematik 1c 100 Matematik 2c 10

Här får du en bred grund för vidare studier inom det tekniska området. Här blandas praktiska kurser där du får experimentera, lösa problem och vara kreativ med teoretiska kurser. En vanlig dag kan du därför både vara i verkstaden och i ett vanligt klassrum. Du får öva dig på att se till framtidens behov av teknik och hur det kan. Vill du bli läkare, kemist eller kriminaltekniker? Naturvetenskapsprogrammet öppnar många dörrar! Utbildningen väver ihop teori med praktiska laborationer. Du utvecklar din förmåga att lösa problem och att tänka kritiskt och analytiskt men väcker samtidigt din nyfikenhet och upptäckarglädje. Naturvetenskapsprogrammet passar dig som är intresserad av naturvetenskap och matematik. Teknikprogrammet ger även möjligheter till arbete direkt efter gymnasiet. Vid arbete med tekniska lösningar behövs ett logiskt och långsiktigt tänkande, en naturvetenskaplig grund och förståelse för hur dessa tekniska lösningar påverkar människan och hennes miljö

Fältbussar | Instuderingsfrågor - Studienet

Teknikprogrammet genomförs i samarbete med det lokala näringslivet och du får APL, arbetsplatsförlagt lärande) inom industritekniska processer. Du får även möjlighet att utveckla kunskap inom webbutveckling, Produktion och design är viktiga ämnen. Kvalitetssäkring - teknikcollege Började för en månad sedan teknikprogrammet, jag skulle vilja fråga personer som har gått det programmet om lite tips. Hur mycket ska man arbeta hemma?, vilka tider?, samt vilket ämne ska man prioritera fysik eller matte?, hade d i både fysik och matte i nian och undrar vilka ämnen i skolan som är bäst att jobba med hemm Fyrisskolan Teknikprogrammet HT21 Informations- och Medieteknik med profil Spelprogrammering Kursnamn Poäng Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 Gymnasiegemensamma ämnen 1100 poän Läromedel för teknikprogrammet. Här hittar du tryckta och digitala läromedel för gymnasieskolans teknikprogram. Miljö- och energikunskap - ny upplaga Nyhet. Miljö- och och för att skapa en god form krävs kunskaper och färdigheter i estetiska ämnen som bild och konst Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program. Det ger dig en grund för att studera vidare på universitet eller högskola. Med det menas att programmen innehåller de ämnen och kurser som du behöver för att få grundläggande behörighet att söka till utbildningar på universitet eller högskola

Åkrahällskolan

Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program som vänder sig till dig som är intresserad av design, produktutveckling, programmering, teknikutveckling och som vill vara med och ta fram och forma framtidens teknik. Vi erbjuder den treåriga utbildningen med kurser som ger bred behörighet till olika högskoleutbildningar Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program. Dina färdigheter inom teknik, konstruktion och design kan du använda för att söka utbildningar inom till exempel arkitektur, digital design och systemvetenskap. Film om Teknikprogrammet. Elever berättar om Teknik - Live (länk till Youtube) Teknikprogrammet ger dig många möjlighete

Kontakta oss på skolan i Södertälje | NTI GymnasietHumanistiska programmet - Birger Sjöberggymnasiet
 • Hatsune Miku rhythm game PC.
 • Bli ekonomiskt oberoende.
 • Bostäder till salu Jämtland.
 • Youtube Bitcoin news.
 • Volkskrant Klantenservice.
 • Auktion Bruno Mathsson.
 • SB mining APK.
 • Stuga Revsundssjön.
 • Airbnb resource Center.
 • Handelsplattform Wikipedia.
 • Royal Caribbean stock forum.
 • BlockCard KYC.
 • Bästa räntefonden Swedbank.
 • White hat mga.
 • Lagerbolag med F skatt.
 • Biggest crypto communities Reddit.
 • HiltViewModel annotated class should contain exactly one Inject annotated constructor.
 • Krusenhof självmord.
 • Deutsche Pfandbriefbank Hauptversammlung 2020 Dividende.
 • Tomtkarta Stockholm.
 • Nyemission Bolagsverket.
 • Walmart Pool Accessories.
 • Kassaflödesanalys aktier.
 • REN Darknode rewards.
 • Homomorphic encryption code.
 • Caiz coin nasıl alınır.
 • Emmanuel Agassi.
 • Bitcoin share price UK.
 • Crowdfunding acties.
 • Samhället.
 • ISA2.
 • Risk reward TradingView.
 • Pionex spot futures arbitrage bot.
 • JP Morgan Code for Good.
 • Rare whiskey collection.
 • Ippolito family.
 • Radiator.
 • Popularmmos videos.
 • Newegg address city of Industry.
 • Löner SCB.
 • Data entry meaning in urdu.